Tisztelt szülők, növendékeink!

3-4. foglalkozások (szolfézs, zenetörténet, népzenei ismeretek, zeneszerkesztés, zenekar, kórus) órabeosztását 2022. szeptember 1-2. (csütörtök, péntek) 14:00-18:00 óráig tartjuk.

hangszeres órabeosztásokat 2022. szeptember 3-5-6-án (szombat, hétfő, kedd) tartják a főtárgy tanárok.
Erről bővebb információt, a portán kihelyezett hirdetőtáblán találnak szeptember 1. után.

Az órabeosztásokra feltétlenül hozzák magukkal az iskolai órarendet!