Tisztelt Szülők, Növendékeink!
A 3-4. foglalkozások (szolfézs, zenetörténet, népzenei ismeretek, zeneszerkesztés, zenekar, kórus) órabeosztását 2023. szeptember 4-5. (hétfő, kedd) 14:00-18:00 óráig tartjuk.
hangszeres órabeosztásokat 2023. szeptember 6-án és szeptember 7-én (szerda, csütörtök) tartják a főtárgy tanárok.
Erről bővebb információt, a portán kihelyezett hirdetőtáblán találnak szeptember 5-e után.
Az órabeosztásokra feltétlenül hozzák magukkal az iskolai órarendet!