Iskolánkról

Intézményünkben 1953 óta folyik szervezett zeneoktatás.

Növendéklétszámunk átlagosan 520-530 fő, az oktató-nevelő munkát átlagosan harminckettő főállású tanár végzi. A hangszerek oktatása mellett széleskörű közéleti szerepet vállal intézményünk: fúvószenekart, vonószenekart, kórust és kamaraegyütteseket is működtetünk.

Az elmúlt 64 év alatt tehetséges tanárok egész sora élt és dolgozott a városban, teljes erőfeszítéssel munkálkodva azon, hogy Eger lakóival megismertesse, megszerettesse a klasszikus zenét, annak szépségét, hogy zeneértő, zeneszerető közönséget neveljen fel. Nem beszélhetünk Eger zenei életéről anélkül, hogy ne említenénk a több mint 50 évvel ezelőtt megalakult Egri Szimfonikus Zenekart, amely a zeneiskola tanári karára épült. Az együttest nemcsak városi és megyei, hanem országosan is elismert amatőr együttesként tartják számon.

A zeneiskola szervezője volt számos megyei, területi, országos fesztiválnak, versenynek. Örömünkre szolgál, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 1996-os döntéssel visszaadta a felújított Panakoszta-házat a zeneiskolának. A megújult épületben dolgozó tanári kar magas színvonalon biztosítja a zeneoktatás szakmai alapjait.

Az 1998. szeptember 18-i hivatalos átadás egyben névadó ünnepség is volt, hiszen ekkor vette fel az intézmény Farkas Ferenc zeneszerző, Eger díszpolgára nevét, aki sok szállal kötődött városunkhoz, iskolánkhoz, az egri zenei élethez.

Növendékeink és tanáraink jelen vannak Eger és Heves megye valamennyi rangos kulturális rendezvényén. Hangversenytermünkben évente több alkalommal lépnek fel növendékeink, tanáraink és együtteseink.

Intézményünk és tanulóink támogatása céljából – Szepesi György volt igazgató kezdeményezésére – magánalapítvány működik (Zeneoktatásért Alapítvány), amely évente folyamatosan támogatja a tehetséges fiatal muzsikusokat, a külföldi testvérvárosi kapcsolatokat és tanáraink szakmai fejlődését.