Felvételizőknek

Kedves Szülők!

Mivel jár, ha a gyermek zeneiskolás lesz?

A felvételi: 

– Az iskola minden év májusában felvételi vizsgát hirdet. Ezt megelőzően a hónap elején NYILT NAP keretében és hangszerbemutatókon lehet megismerkedni a hangszerekkel és az intézménnyel.

– Sikeres felvételi esetén be kell iratkozni.

– A beiratkozáshoz a szülő személyes jelenléte szükséges.

– Beiratkozási lapot, szülői nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni.

– A személyes adatokon kívül szükséges a gyermek oktatási azonosító száma, TAJ száma. Nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és az okirat neve, illetve száma.

– Beiratkozáskor minden tanuló egész éves, az iskola rendezvényeire szóló hangversenybérletet vásárol. /1.500-Ft/

– Az éves térítési díjat évente két részletben kell megfizetni.

– Az aktuális díj összege és a befizetés ideje központilag kerül meghatározásra. Erről értesülhetnek a zeneiskola honlapjáról vagy a hirdetőtábláról.

– Rászorultság esetén, térítési díjkedvezmény kizárólag a tanév elején igényelhető.

– A kapcsolattartáshoz a név lakcímen kívül kérjük a telefonszám, és az e-mail cím megadását. A későbbiekben a naprakész információkat így tudjuk biztosítani Önök felé. Az évközi telefon és e-mail cím változásokat kérjük bejelenteni!

Az oktatási rend:

Heti 2 x 30 perc főtárgy óra.

– Heti 2 x 45 perc szolfézs óra.

– Minden tanulónak otthon napi rendszerességgel gyakorolnia szükséges.

– A tanulmányi munka sikeressége érdekében a szülőknek tájékozódni kell gyermekük haladásáról, az esetleges problémákról.

– Legtöbb hangszer az iskolától néhány évig kölcsönözhető.

– Az orgona és csembaló szakos tanulóknak korlátozott időben az iskolában gyakorlási lehetősége van.

– A zongora szakos tanulóknak otthoni saját, vagy bérelt hangszert kell a gyakorláshoz biztosítani (szintetizátor, vagy egyéb elektromos hangszerutánzat a zongoratanulásra nem alkalmas).

– A szükséges tankönyveket (kottákat) és esetleges taneszközöket a szülőknek kell megvásárolni.