Kedves Szülők!

Mivel jár, ha a gyermek zeneiskolás lesz?

A felvételi: 

 • Az iskola minden év májusában felvételi vizsgát hirdet. Ezt megelőzően a hónap elején NYILT NAP keretében és hangszerbemutatókon lehet megismerkedni a hangszerekkel és az intézménnyel.
 • Sikeres felvételi esetén be kell iratkozni.
 • A beiratkozáshoz a szülő személyes jelenléte szükséges.
 • Beiratkozási lapot, szülői nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni.
 • A személyes adatokon kívül szükséges a gyermek oktatási azonosító száma, TAJ száma. Nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és az okirat neve, illetve száma.
 • Beiratkozáskor minden tanuló egész éves, az iskola rendezvényeire szóló hangversenybérletet vásárol. /1.500-Ft/
 • Az éves térítési díjat évente két részletben kell megfizetni.
 • Az aktuális díj összege és a befizetés ideje központilag kerül meghatározásra. Erről értesülhetnek a zeneiskola honlapjáról vagy a hirdetőtábláról.
 • Rászorultság esetén, térítési díjkedvezmény kizárólag a tanév elején igényelhető.
 • A kapcsolattartáshoz a név lakcímen kívül kérjük a telefonszám, és az e-mail cím megadását. A későbbiekben a naprakész információkat így tudjuk biztosítani Önök felé. Az évközi telefon és e-mail cím változásokat kérjük bejelenteni!

Az oktatási rend:

 • Heti 2 x 30 perc főtárgy óra.
 • Heti 2 x 45 perc szolfézs óra.
 • Minden tanulónak otthon napi rendszerességgel gyakorolnia szükséges.
 • A tanulmányi munka sikeressége érdekében a szülőknek tájékozódni kell gyermekük haladásáról, az esetleges problémákról.
 • Legtöbb hangszer az iskolától néhány évig kölcsönözhető.
 • Az orgona és csembaló szakos tanulóknak korlátozott időben az iskolában gyakorlási lehetősége van.
 • A zongora szakos tanulóknak otthoni saját, vagy bérelt hangszert kell a gyakorláshoz biztosítani (szintetizátor, vagy egyéb elektromos hangszerutánzat a zongoratanulásra nem alkalmas).
 • A szükséges tankönyveket (kottákat) és esetleges taneszközöket a szülőknek kell megvásárolni.